תקנון

1.         כללי

 

1.1        הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו בקפידה הוראות תקנון זה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקבוצת קניה בזירת המכירות מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

 

1.2        האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

1.3        משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה: כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר המוצעים למכירה באתר, לרבות הרשמה לקבוצת קניה.

 

1.4        רשאים לעשות שימוש באתר ולרכוש את המוצרים המוצעים למכירה, לרבות הרשמה לקבוצת קניה, כל מי שמתקיימים לגביו התנאים שלהלן:

 

1.4.1                 מלאו לו 18 שנים והוא נושא תעודת זהות ישראלית;

 

1.4.2                 ברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות;

 

1.4.3                 ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 

ניתן לבצע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, גם באמצעות הטלפון.

 

1.5        הזמנת ואספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

 

 

2.         הזמנת מוצרים

 

2.1        באתר מוצעים, למכירה בזירת המכירות, מגוון רחב של מוצרים לצריכה ביתית – ומשרדית (להלן: "מוצרים"). המוצרים מוצעים למכירה בזירת המכירות בדרך של מכירות רגילות

 

2.2        כדי שנוכל למלא אחר הצעות לרכישת מוצר (להלן: "הזמנה") חשוב שהמוצרים שהוזמנו יימצאו במלאי. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים בזירת המכירות יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים בזירת המכירות אזלו מהמלאי ו/או נמכרו באמצעות חנויות השונות. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך ולא תחויב בגין ההזמנה.

 

2.3        תמונות המוצרים המוצגות באתר, הינן תמונות להמחשה בלבד וייתכנו שינויים ו/או הבדלים חיצוניים בין תמונת המוצר לזה שיסופק.

 

התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והוצאת נקודה טובה  לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. למען הסר ספק, הוצאת נקודה טובה  לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.

 

3.         תהליך ההזמנה

 

3.1        לאחר ביצוע תהליך הקניה על ידך, תקבל אישור על כך בדוא"ל. אישור זה אינו מחייב את מפעילי האתר לספק את המוצרים והוא רק מעיד שפרטי הקניה נקלטו במערכת.

 

3.2        רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעלו מפעילי האתר מול ספקי המוצרים/יבואני המוצרים השונים בהליכי אספקת המוצרים שנרכשו על ידך.

 

4.         הזמנה משובשת

 

4.1        כדי שנוכל  לספק לך את המוצרים בהם זכיתבאמצעות ספקי/יבואני המוצרים השונים, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי מפעילי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובךסיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי מפעילי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1-700-70-66-55

 

4.2        אם יחולו שיבושים או טעויות בתיאור המוצרמחירו או בכל פרט אחר, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה ולצדדים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות זה כלפי זה..

 

4.3        אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי מפעילי האתר כדי להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקי/יבואני המוצרים, עקב פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול בסך של 70 ש"ח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. שים לב! הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין.

 

5.         אמצעי התשלום

 

5.1        ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקףהניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. יצוין כי מערכת העברת הנתונים באתר הינה מערכת מסוג SSL 128 BITמהמתקדמות והמאובטחות בעולםולצדדים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות זה כלפי זה.

 

5.2        ספקי/יבואני המוצרים ומפעילי האתר ימתינו לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור יעבדו הספקים/יבואנים את הזמנתך וישלחו אליך את המוצרים. למען הסר ספק, היה ורכישתך באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת הזמנתך, לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי, מפעילי האתר יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 

5.3        אם במהלך קניה אחת תרכוש מוצרים במסגרת האתר ממספר ספקים/יבואנים תידרש לאשר כל רכישה בנפרד וחשבונך יחויב על ידי חברות האשראי בהתאם.

 

5.4        בעת קבלת המוצר תידרש להזדהות באמצעות תעודת זהות כתנאי לקבלת המוצר וכן תידרש חתימתך על שובר התשלום באמצעות כרטיס האשראי. במקרה שלא יתבצע זיהוי כאמור, לא יימסר המוצר והלקוח יידרש לשאת בהוצאות המשלוח וההובלה.

 

6.             פרטיות

 

6.1        הפרטים האישיים שימסרו על ידך בעת ביצוע ההצעות, כמו גם פרטי הרכישות שיבוצעו על ידך, יישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר.

 

6.2        מפעילי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני, הודעת טקסט טלפונית או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים באתר, חידושים בזירת המכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בדואר אלקטרוני בתשובה לפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, עשויים מפעילי האתר להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

 

6.3        מפעילי האתר מקדישים משאבים ונוקטים אמצעים מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילי האתר ו/או ספקים עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

 

7.         קוקיז (cookies)

 

קוקיז הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מפעילי האתרבאמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. הקוקיז אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בקוקיז מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד

 

8.         אספקת המוצרים

 

8.1        אספקת המוצרים תעשה על ידי ספקי/יבואני המוצרים והיא תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

 

8.2      הובלת המוצרים הינה הובלה סטנדרטית כמקובל אצל הספק/יבואן ממנו הינך רוכש את המוצר, בתחומי הקו הירוק ולמקומות נגישים למובילי סחורה. ההובלה אינה כוללת הובלת מוצרים שאינה סטנדרטית, לרבות הרמת מוצרים לקומה הגבוהה מקומה ג' וללא מעלית או במקרה בו המוצר אינו נכנס למעלית וכן אינה כוללת פירוק דלתות, מנופים ו/או ציוד הידראולי וכיו"ב.

 

על מנת שנוכל לספק לך את המוצרים במקרה בו נדרשת הובלה שאינה סטנדרטית כאמור, יהיה עליך לפנות למפעילי האתר או לספק/יבואן המספק את המוצר ולתאם זאת מראש ויתכן כי תחויב בתשלום נוסף בגין כך.

 

8.3        זמני האספקה להם מתחייבים מפעילי האתר מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם כדי להקדים את זמן האספקה, אם כי אין מפעילי האתר מתחייבים לכך.

 

8.4        במועד מילוי פרטי הזמנתך עשויה להינתן לך האופציה לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעי שילוח או בדרך של איסוף עצמי. במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב בדמי משלוח. עליך לאסוף את המוצר מהכתובת אשר צויינה בדף ההזמנה אשר ימסר לך לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד ההזמנה, אלא אם נמסר לך אחרת, שכן לאחר תקופה זו יהיה רשאי הספק/יבואן למכור את המוצר. כמו כן, אם לא תעמוד במועד שנקבע לאיסוף המוצר תחויב בעלויות אחסנה בגין כל יום איחור בסך של 25 ש"ח ליום. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר בדרך של איסוף עצמי יתאם עם ספק/יבואן המוצרים, באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר.

 

8.5        חלק מהמוצרים יסופקו  באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו עודפים סנטר או בעלי החנויות מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותיםיחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. יודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

 

אם הזמנת את המוצרים לכתובת עסקית (חברה) יש לציין את שם החברה ליד שם המזמין. בכל מקרה תידרש לחתום בעת קבלת המוצר על שובר החיוב באמצעות כרטיס האשראי וכן להציג תעודת זהות.

 

8.6        מפעילי האתר, ספקי ו/או יבואני המוצרים לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורתתקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקהבמקרים אלה רשאים מפעילי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

 

8.7        המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים ו/או עיכובים באספקה שלא באמצעות שליח.

 

8.8        אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעים משלוחים עד לבית הלקוח. אם אין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי לאספקה. מובהר כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו מפעילי האתר הפוסקת הבלעדית.

 

8.9        מי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

 

9.         מחירים ותשלומים

 

9.1        חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר המוצר, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, הכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.

9.2        מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצעת הוא המחיר המפורסם בזירת המכירות בעת שתשלים את תהליך הצעתך.

 

9.3        כל המחירים המופיעים בזירת המכירות כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

 

10.        ביטול רכישה והחזרת מוצרים

 

10.1      בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, הוצאת נקודה טובה  תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי . במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום הוא יוכל לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר. יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל החזר כספי ללקוח יינתן ללקוח רק לאחר החזרת המוצר למשרדי הוצאת נקודה טובה, במצב חדש ובאריזתו המקורית.

 

החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק ביחס למוצרים חדשים וזאת בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של מפעילי האתר. לאחר בירור פנייתך לביטול הצעתך, יהיה עליך להחזיר את המוצר למחסני ספק/יבואן המוצר, לפי פרטים שימסרו לך על ידי שרות הלקוחות של מפעילי האתר. לאחר החזרת המוצרים, לשביעות רצונם המלאה של מפעילי האתר, תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח ועמלת כ. אשראי), ובניכוי הוצאות הספק כדין.

 

לא תתאפשר החזרת מוצרי סוג ב', מוצרים מחודשים ו/או מחיסולי מלאי, מוצרים מתצוגה ומוצרים פגי תוקף, למעט במקרה בו המוצר שנרכש אינו תקין או אינו שמיש.

 

בביצוע רכישה של המוצרים המפורטים לעיל, באמצעות האתר הנך מצהיר כי ידוע לך שהמוצריםהנרכשים אינם חדשים וכי אין ולא יהיו לך כל תביעות או טענות כלפי מפעילי האתר, הספק ו/או היבואן של המוצרים בקשר לכך.למעט במקרה שמוצרים כאמור שסופקו לך אינם תקינים לא תהיה רשאי לבטל את העסקה לרכישתם, לרבות ביטול תשלומים בגינה..

 

10.2      במקרה של ביטול הצעה כאמור, תחויב בנוסף גם בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או בסך של 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם וזאת בין אם המוצר סופק לך ובין אם לא. אם המוצר סופק תחול עליך בנוסף גם חובת החזרת המוצר למחסני הספק/היבואן כאמור לעיל.

 

אם נשלח המוצר לבית הלקוח וטרם הגיע ליעדו, יחויב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לאמור בסעיף 14ה' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת מפעילי האתר הוצאו על ידם או שהם התחייבו בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה או בשל ביטולה.

 

10.3      במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, שומרים לעצמם מפעילי האתר את הזכות להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את הצעתם, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, לא יחויב כרטיס האשראי שלך ולא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. בכל מקרה, הקביעה באם המוצר היה פגום תעשה על ידי מפעילי האתר על פי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול לגבי פגמים במוצרי סוג בועודפים, אשר הוצגו באתר וקיומם היה ידוע לך בעת ביצוע הרכישה.

 

 10.4     לא תהיה רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומיםבמקרה של מוצר פגום (בפגם שלא הוצג באתר בעת ביצוע הרכישה) תהיה רשאי לשלוח למפעילי האתר את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר קבלת פנייתך יפעלו מפעילי האתר בהתאם לאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל מוצר חלופי ובלבד שהוא נמצא במלאי, או לבטל את הזמנתך. הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג. לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

 

10.5      בעת קבלת/איסוף המוצר  תתבקש לחתום על מסמך המעיד על פגמים במוצר (במידה וקיימים) וכן התחייבות מצידך כי לא יהיו לך כל תביעות או טענות כלפי מפעילי האתר, הספק ו/או היבואן של המוצרים בקשר לכך, לרבות ביטול תשלומים.

 

10.6      מוצר בו צוין כי דמי המשלוח  "חינם" מתייחס למקרה של רכישה בלבד ואילו בביטול ההזמנה והחזרת המוצר תחויב בנוסף לדמי הביטול גם בדמי משלוח בכפוף למחירון חב' השליחויות עימה נשלח המוצר ע"י הספק.

 

11.        דין ושיפוט

 

הדין החל על ביצוע רכישות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 

12.        שאלות ובירורים

 

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות הלקוחות של מפעילי האתר. המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00 
בטלפון: 08-9147773 פקס: 08-9246666 במייל: [email protected]

 

13.        זכויות קניין וסימני מסחר

 

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונותסרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו ("תכולת האתר"), הינם בבעלותה הבלעדית של חברת הוצאת נקודה טובה ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור הוצאת נקודה טובה בלבד.

 

השמות והלוגו הוצאת נקודה טובה, הוצאת נקודה טובה (ישראל) בע"מ וכל סימני המסחר באתר ו/או הקשורים בשמות אלה הינם סימני מסחר רשומים של הוצאת נקודה טובה וקניינה הבלעדי. אין לעשות בסימני המסחר כל שימוש, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי הוצאת נקודה טובה.

 

 

 

14.        הגבלת השימוש

 

אין להעתיק, לשחזרלשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה,המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי הוצאת נקודה טובה.  אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור.
הנך רשאי/ת לעשות שימוש בחלקים מן האתר לצורך הזמנת מוצרים או כאמצעי לביצוע רכישות דרך האינטרנט בלבד, בכפוף לכך שלא יבוצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא באתר וכן כי ישמרו כל ההודעות הקשורות לזכויות הקניין והקניין הרוחני הכלולות באתר

 

16.        הגבלת אחריות

 

האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא ("AS IS"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמעמצידה של הוצאת נקודה טובה.

 

האחריות בלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים, בהתאם לתנאי האחריות.

 

הוצאת נקודה טובה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

 

הוצאת נקודה טובה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקויתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, של הוצאת נקודה טובה והיא לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור

בכל מקרה שהוצאת נקודה טובה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של הוצאת נקודה טובה, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא הוצאת נקודה טובה בכל אחריות כלפיך.

 

17.        פרטיות וסודיות המידע

 

המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של הוצאת נקודה טובה ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. הוצאת נקודה טובה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתהבאמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

 

הוצאת נקודה טובה רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או בהוצאת נקודה טובה ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, לפי שיקול דעתה. אם אינך מעוניין/ת בכך, אנא ציין/ני זאת בפרסום הראשון שיישלח אליך והחזר/י אותו אל הוצאת נקודה טובה.

 

18.        תנאים נוספים

 

"הוצאת נקודה טובה" משמע, לרבות חברות הקשורות אליה, וכן, עובדיה ונציגיה או מי מטעמה.

הוצאת נקודה טובה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש מעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 14 ימים מיום פרסומם באתר.

להוצאת נקודה טובה הזכות לקבוע את המוצרים והשירותים לרכישה באתר וכל הקשור בהםוכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הוצאת נקודה טובה שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבותהקישורים לאתרים זרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
הוצאת נקודה טובה רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל בולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הוצאת נקודה טובה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.

אנו מאחלים לכם גלישה ורכישה קלה ונעימה