!אין יותר מושלם מבורא עולם

!אין יותר מושלם מבורא עולם

הקב"ה הוא השורש של כל הדברים ! הוא היוצר הוא הבורא הוא העושה! הקב"ה הוא העולם ואין העולם מקומו אלא הוא מקומו שלעולם.

לכן על האדם להידבק בו יתברך! מאחר וכל אדם שואף להשיג את תכלית הטוב. תכלית ההנאה והשמחה. אז מדוע יחפש במקומות נמוכים יותר או חלילה במקומות המגונים והרעים.?

אלא מי שהדעת בקודקודו יכוון כבר לתכלית הטוב אל הקדוש ברוך הוא בעצמו ואז ממילא יזכה להשיג את שיא השמחה ההנאה והשלמות! ולכן כל עיניינם של צדיקי האמת זה לקרב אותנו אל השם יתברך.. ואין עיניינם חלילה לקרב אל עצמם.. אלא כל צדיק אמיתי שזוכה להשיג את בחינת "מה" ולבטל עצמו בשלמות כנגד השם יתברך.. אזי הוא נעשה ככלי או כידא אריכתא של הקדוש ברוך הוא.. ונקרא צדיק ע"ש שמצדיק את הרבים. ולכן אדם שאינו ראוי ואינו במדרגה זו שיכול לקרב אנשים להשם יתברך ולא השיג בחינות ביטול אליו יתברך.. נקרא "מפורסם של שקר" כי מקרב אנשים אליו בעצמו. ויוצר מסך המפריע בין עם ישראל לבין אביהם שבשמים. השם יצילנו וישמרנו 

(מובא מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב)