נר התמיד ופתילות / תמונות ופוסטרים/ סגולות רבי נחמן

נטלת השפע

Banner title

Banner title

Pair text with image backdrops to display banner content in your store.

מאמרים סיפורים ותפילות

מעלת ההפצה הקדושה (חלק א)

וידאו נפלא מסבא ישראל בו הוא מדבר ממעלת ההפצה הקדושה וממעלת ההתקרבות לרבינו הקדוש רבי נחמן מאומן! סבא ישראל מספר את סיפור התקרבותו ומה שעבר עליו בימי חייו ומחזק אותנו להתקרב לצדיק האמת ולהשתדל להתחזק בעבודת השם ובהפצת הספרים.