בזכות הצדיק העליון רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר

בזכות הצדיק העליון רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר

אנא ה הושיעה נא בזכות הצדיק העליון רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר ואמרו אמן

תשתפו שתבוא עליכם הברכה
נ נח נחמ נחמן מאומן