תפילה לקבל את השבוע החדש ברגיל ימין שבוע טוב ומבורך

תפילה לקבל את השבוע החדש ברגיל ימין שבוע טוב ומבורך

תפילה לשבוע טוב ומבורך 

 

שבוע טוב ומבורך אמן

לשבוע מבורך מלא ניסים
תגידו שלוש פעמים בשמחה
בזכות אליהו הנביא זכור לטובה
בזכות אליהו הנביא זכור לטובה
בזכות אליהו הנביא זכור לטובה

בסימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן
בסימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן
בסימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן

אנא ה הושיעה נא
אנא ה הושיעה נא
אנא ה הצליחה נא
אנא ה הצליחה נא
נ נח נחמ  נחמן מאומן השבוע הכל מתהפך לטובה א מ ן 
בזכותו של אליהו הנביא זכור לטובה
אבא יקר גזור עלינו רחמים שמיים גדולים ואמרו אמן

נודה לכם אם תעשו לייק ושיתוף
נ נח נחמ נחמן מאומן זה מביא ברכה