לפתיחת 50 שערי שמיים תגידו את ת'תפילה הזו

לפתיחת 50 שערי שמיים תגידו את ת'תפילה הזו

 

מובטח לאדם האומר תפילה זו ברכה לכל השנה
זוכה למושח עליו חוט של חסד עליון ורחמים גדולים ולהוושע מכל הצרות וליטהר מכל הטומאות והחטאים במקום.

תגיד ת'תפילה הזו זה משנה את כל החיים לטובה ברגע.
לפתיחת 50 שערי שמיים תגידו את ת'תפילה הזו
תפילה השער 50 לחג השבועות.
#תשתפו חברים זה מביא ברכה

יהי רצון לפניך אבא יקר שנזכה לשער 50 בחג השבועות אני וכל אנשי ביתי ואמרו אמן

ועזרנו וזכנו והושיענו שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל עת על ידי טבילת מקוה, ונזכה להמשיך עלינו טהרה וקדשה גדולה על ידי טבילת המקוה, לטהר עצמנו מכל הטמאות מכל החטאים והעוונות והפשעים, שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה, ולהמשיך עלינו קדשה גדולה על ידי המקוה הקדושה.

ותשפיע עלינו על ידי זה דעת גדול ורחמים רבים.

ותתן לנו כח ותעזרנו שנזכה להמתיק על ידי טבילת המקוה כל הדינים שבעולם, מעלינו ומעל זרעינו ומעל כל עמך בית ישראל, ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על ידי זה. ותושיע לנו תמיד על ידי טבילת המקוה הקדושה והנוראה מאד, ויקים מקרא שכתוב: “מקוה ישראל יהוה מושיעו בעת צרה”.

ותזכנו להמשיך עלינו קדשת המקוה של חג השבועות הקדוש שהוא זמן מתן תורתנו, שאז נתקרבו ישראל אליך וזכו לקבל את התורה הקדושה על ידי טבילת המקוה, ונזכה כלנו בחג השבועות לטבל עצמנו במקוה העליונה, במקוה של שער החמשים של הקדשה, שהוא רחמים גדולים ורבים, וחסד עליון ודעת גדול מאד.

ותעזרנו שנזכה להמשיך עלינו קדשת המקוה הזאת בכל השנה כלה. ונזכה לטהר ולקדש עצמנו תמיד, ולצאת מהרה מחמשים שערי טמאה, ולכנס בתוך החמשים שערי קדשה. ויקים בנו מהרה מקרא שכתוב: “וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם”:

ליקוטי תפילות-רבי נתן מברסלב)

סמנו לייק שנדע
נודה לכם אם תשתפו ותזיכו את רבים
נ נח נחמ נחמן מאומן
שבתפילה אחת תקבלו ישועה מיידית ואמרו אמן
תשתפו זה מתנה
הוצאת נקודה טובה