אין ייאוש בעולם כלל!

אין ייאוש בעולם כלל!

סבא ישראל ! תלמידו היקר של רבי נחמן מברסלב בעל הפתקא דיבר רבות על מה שיהיה בימים אלו. ניתן להשיג את המידע בספר "האש של רבינו הקדוש" באתר נקודה טובה.

ועיקר העניין הוא שסבא דוקא מרבה לנחם בדיבוריו ולנבא שהדברים באחרית הימים יילכו דוקא לטובת עם ישראל! אמנם הוא לא מתעלם מהסכנות ואומר שתהיה רשות מסויימת לגויים לפגוע בנו.. אולם זו תהיה פגיעה קטנה באופן יחסי כמובן(השם ישמרנו) והיא תהיה אך ורק כדי לאפשר את נקמתו בגויים הקמים עלינו!

סבא מרבה לפרט את הגדולה שתהיה לכל אחד מישראל. ומתאר את הפחד הגדול שייפול על הגויים מאיתנו!

הוא ממשיך ומספר איך ארץ ישראל תהיה הארץ השופעת והעשירה ביותר וכולם ירוצו לפיתחנו.

וכן ישנם דיבורים נוספים מרבי נחמן מברסלב שאומר: מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם?

ועוד ועוד נבואות נחמה והרגעה בדוקא מצד אנשי אמת שאינם מדברים בלשונות שקר וכיוצא חלילה.

ומובן מהדברים שעיקר רצונו של הבעל דבר והאויבים שלנו היא בעיקר להפחיד ולהלחיץ אותנו

וליטוע מורך בלבבנו ע"מ להחלישנו ברוחניות ובגשמיות וזה עיקר עבודתם.

הקב"ה העלה אותנו לארצנו אחרי אלפיים שנה לא כדי לכלות אותנו חלילה וכמובן כל דם יהודי הוא יקר מפז ובודאי המכות הקשות מאוד שאין לתאר.. אולם אין להבין דרכי השם!

וצריכים אנו לבטוח בו להאמין בו ולצפות לישועתו בלבד!

שבודאי הכל לטובה והכל יתהפך לטובה! ואין להרהר אחריו כלל! כי זה אלו דברים הנשגבים משכלנו ונפלאים דרכיו..

אבל בודאי יושיע אותנו ולא יעזוב אותנו וינקום נקמה גדולה באויבינו באופן שלא תהיה להם תקומה כלל. ורואים בחוש דברים אלו קורים בגלל התקרבות ממשית שגאולה לה אנחנו מחכים כלכך שנים.

לכן חזקו ואמצו עם ישראל! ואל תתייאשו ושימו מבטחכם בהשם יתברך ובצדיקיו האמיתיים!

ותזכו לראות ישועות השם כהרף עין!

ואל תסמכו על אחרים שיעזרו לנו כי אינם יודעים כלל ולעיתים מזיקים אף יותר כמו שרואים בחוש!

אל תפלו לעצבויות מכל מה שרואים וסמכו על השם ! שהוא ודאי יודע בדיוק כל מה שקורה ושומר ועושה ניסים ופלאות! ועוד יהיו ניסים ופלאות נגד הטבע ממש! כפי שמובטח בכל הנבואות!

ואין שום בריה יכולה לעשות נגד רצונו! הכל יתהפך לטובה! 

עיקר עבודתינו כרגע היא להתחזק באמונה ובבטחון ! להרבות בשלום ביננו ובמעשים טובים ככל האפשר! ובקרוב נזכה לאור גדול! אמן! נ ננח נחמ נחמן מאומן.