!אם אתה מאמין שיכולין לקלקל תאמין שיכולים לתקן

!אם אתה מאמין שיכולין לקלקל תאמין שיכולים לתקן

.רבי נחמן מגלה לנו כאן ערך חשוב מאוד

רבי נחמן מגלה שהכל תלוי באופן ההסתכלות שלנו על החיים ואיך אנחנו שמים הכל בפרופורציה הנכונה.

לעיתים האדם נוטה לשים את מבטו ואת אופן הסתכלותו דוקא על הפן השלילי להעצים אותו באופן לא פרופרציונלי וע"י כך להכניס את עצמו למצב של עצבות גדולה.       

רבי נחמן בעצם אומר במשפט מופלא זה. שהאדם שוגה בהסתכלות זו מכיון שמי אמר שכך צריך להסתכל על הדברים?

בני האדם התרגלו לראות את מצבם באופן שלילי ולא באופן חיובי. וכאן אומר לנו רבי נחמן שזוהי טעות גדולה! שלהיפך כמו שאנחנו רגילים להאמין בשלילי כך צריכים להאמין בחיובי ואפילו יותר או אז ישתנו חיינו לטובה ונתחיל לעודד עצמנו ואת האחרים וכך ע"י התמדה גדולה נוכל לצאת מהרע ולזכות לשמחה גדולה!