מי שזקוק להסרת עין הרע. תנו לו לקרוא את התפילה הזו

מי שזקוק להסרת עין הרע. תנו לו לקרוא את התפילה הזו

 

מי שזקוק להסרת עין הרע. תנו לו לקרוא את התפילה הזו
קראתם סמנו לייק, שנדע. אפשר לכתוב "אמן" בתגובות

בשם אלוקי ישראל,
אני שם מימיני את המלאך מיכאל,
משמאלי את המלאך גבריאל,
מלפני את המלאך אוריאל,
מאחורי המלאך רפאל ומעל ראשי שכינת א-ל.
יהי רצון מלפניך ה'' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתמלא רחמים עלינו, ותצילנו ולכל בני ביתנו ולכל עם ישראל, מעין הרע ומכל מיני כישוף, ותבריח יצר הרע ממנו, וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו במדבר סיני והצלתם מעינא בישא דבלעם הרשע, כן תפרוש כנפיך עלינו ברחמיך הרבים, ונהיה מכוסים במכסה ונהגה בשמותיך הקדושים.

ותצילנו ברחמיך הרבים מעין רעה שלא ישלוט בנו (בביתנו וזרעינו ורכושינו) שום עין רעה משום אדם ומשום נברא שבעולם. ולא יהיה להרע עין שום כח ושום שליטה. ולא יוכל להזיק לנו כלל חס ושלום לא בגשמיות ולא ברוחניות:
אמן
נ נח נחמ נחמן מאומן

תרגישו חופשי לשתף ולכתוב "אמן" בתגובות.

אשמח שתשתפו ותזכו אחרים