תפילה זו זוכה לישועות במקום זמן לקבל ניסים

תפילה זו זוכה לישועות במקום זמן לקבל ניסים

 

מי שצריך ישועה. שיאמר בכוונה תפילה זאת.
רבים שקיבלו על עצמם לומר תפילה זו ראו ישועות.
האומר תפילה זו זוכה לישועות במקום זמן לקבל ניסים.

תשתפו ☆

ה´ שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.

רבונו של עולם מלא רחמים, שלח לי ישועות רבות בכל עת ורגע ממעיני הישועה. כי אתה גלית לנו שיש לך מעינות של ישועה שאינם נפסקות לעולם כמעין הנובע שאינו פוסק. עזרני והושיעני ישועות שלמות ואמתיות ממעינות הקדושים האלה, זכני והושיעני בכח וזכות הצדיקים האמתיים שהם בחינת מעיני הישועה, שזכו להשיג ולגלות ולשאוב מימי התורה בששון ממעיני הישועה, שיש להם כח גדול לנצח לעזר ולהגן ולהושיע לכל החוסים בהם להצילם משאול תחתיות ומתחתיו, ולזכותם לחיי עולם לעד ולנצח כאשר נגלה לפניך אדון האמת והשלום.

ותושיעני בכל עת ורגע בישועות נפלאות ממעיני הישועה, כי גלוי וידוע לפניך בעל הישועות, שבעצם רחוקי ממך בלי שעור והיצר הרע מתגבר בכל עת בכמה מיני התגברות ומניעות ועכובים ובלבולים ועקמימיות שבלב עד אין מספר, אני צריך ישועות רבות ונפלאות בכל עת ורגע, שתפתח לנו ברחמיך העצומים מעיני הישועה, שתהיה הישועה נובעת ומתחדשת לנו בכל עת ורגע, באופן שנזכה להנצל בכל עת ממה שאנו צריכין להנצל, בדרכי ישועתך הנפלאות המתחדשים ונובעים בכל עת ורגע ממעיני הישועה. ותקדשנו ותטהרנו על ידם מכל הטמאות ומכל הגלולים ומכל הכתמים ומכל הפגמים שבעולם. וקים לנו מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם":
(ליקוטי תפילות-רבי נתן מברסלב)

נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מְאוּמַן

שבתפילה אחת "בכל לבבכם" תקבל ישועה מיידית"
יום מבורך ושמח מלא אור ניסים ונפלאות.
והרבה ישעות עד בלי די!

שבעזרת ה' כל אחד ואחת מאתנו יקבל את ישועה הפרטי שלו!
סמנו לייק, שנדע.

הציבור מוזמן. לשתף ולזכות את הרבים ולכתוב "אמן" בתגובות
אשמח שתשתפו ותזכו אחרים.