תפילה מיוחדת לישועה מיידית תגידו ת'תפילה הזו.בכוונה והכל יסתדר  .

תפילה מיוחדת לישועה מיידית תגידו ת'תפילה הזו.בכוונה והכל יסתדר .

 

תפילה מיוחדת לישועה מיידית
תגידו ת'תפילה הזו.בכוונה והכל יסתדר
תפילה חזקה לעורר רחמי שמיים.

הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שׁוֹמֵעַ תְּפִלַּת כָּל פֶּה.
רבונו של עולם מצמיח ישועות, מלא משאלותנו לטובה ברחמים, והושיעני מהרה בכל מה שאני צריך להושע בגשמיות ורוחניות, באופן שאזכה מעתה לשוב אליך ולהתקרב אליך באמת, ויקוים בנו מהרה מקרא שכתוב: "הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה, ויהי לי לישועה, ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה", ונאמר: "לה' הישועה על עמך ברכתך סלה. ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו", וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב, וקים לנו מקרא שכתוב: "ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי". עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן:

(לקוטי תפילות ב', ז')

נ נח נחמ נחמן מאומן
יום מבורך ושמח מלא אור ניסים ונפלאות.
והרבה ישעות עד בלי די ואמרו אמן

שבעזרת ה' כל אחד ואחת מאתנו יקבל את ישועה הפרטי שלו

סמנו לייק, שנדע.
הציבור מוזמן. לשתף ולזכות את הרבים ולכתוב "אמן" בתגובות