ספר המידות - עם מראה מקומות השלם

במלאי
מחיר רגיל 45.00 ₪
מחיר רגיל חם באתר 60.00 ₪ מחיר מבצע 45.00 ₪

נשמח לשיתופים ברשתות החברתיות! זכות ההפצה הקדושה תעמוד לכם לעד!

You can also add links

 ספר המידות - עם מראה מקומות השלם


ספר המידות
  -  כבר בימי ילדותו התחיל רבי נחמן מברסלב ללקט ולכתוב הנהגות ומידות טובות וישרות מכל מה שמצאו בכל ספרי הקודש, כדי שיוכלו להחזיר את האמת שיש להם, וסידר אותם לפי סדר האשם כדי שיוכל למצוא את הנושא הזה. רביםינו, וחלקם הם דברים שאינם כתובים במבוגרים, אבל רבי נחמן מברסלב בעומק חכמתו והשגתו הבין דבר מתוך דבר והראש חידושים יקרים בענייני המידות .

ספר המידות  -  רבי נחמן מברסלב אמר על הספר הזה שהוא חברו הנאמן ושספר זה עשה אותו יהודי  ! כלומר , שעל ידי ספר זה זכה להכיר את עוצם מעלת מידות טובות והנהגות ישרות וגינות מידות רעות , ועל ידי זה זכה לשבור את כל מידות רעות ותאוות ולעלות מעלה מעלה בדרכי תורה ויראה . אחרי שנים רבות, לאחר המתקרב אליו רבי נתן תלמידו המובהק והאהוב, ציווה עליו הרבי להעתיק את הספר, כשרבי נחמן מקריא מתוך כתב ידו ורבי נתן כותב את הדברים, היה שם על להדפיסם. רבי נחמן הסביר, שהמטרה שלמענה מסר את הספר להעתקה והדפסה (וזה רק חלק ממנו, את רובו הוא גנז) היא כדי שכל אדם יעסק תמיד בספר זה , כי המידות הן יסוד התורה כולה, וזה עיקר עבודת האדם בימי חייו, לברוח ממידות ותאוות רעות, ולנהוג במידות טובות ובהבנת ישרות .    

מומלץ מאוד, גם כמתנה!


כריכה קשה מהודר

גודל 24 \ 17

650 ע"מ