חיי מוהר"ן, מהודר עם השמטות ומראי מקומות

40 ₪ 45 ₪
חיי מוהר"ן עם השמוטות 

חדש! חובה בכל בית!


ספרו הייחודי של רבי נחמן מברסלב - חיי מוהר"ן, עם השמטות ומראי מקומות!

 

אחד מספרי היסוד של חסידות ברסלב המביא נקודות, אמרות, שיחות ועניינים שונים מתוך מסכת חייו המופלאים של רבי נחמן מברסלב . 
 


"הוא רבנו הקדוש, האדם הגדול בענקים, בוצינא קדישא, אור האורות, רבן של כל ישראל, נחל נובע מקור חכמה, איש אלקים, מורנו הרב רבי נחמן זצוק"ל. באוניברסיטת יספר מעט מחייו הקדושים מעצם יגיעתו וטרחתו בעבודה ויספר מעט יותר עבר עליו בימי חייו הקדושים ומעט משיחותיו הקדושים אשר נשמעו מפיו הקדוש והעתים אשר עברו עליו, כאשר עיניך תחזינה מישרים ... "(מתוך ההקדמה).
 

כריכה קשה.  גודל 24 \ 17

You may also like

נצפו לאחרונה