ליקוטי הלכות - המבואר חלק א

45 ₪ 65 ₪

 

רבי נחמן מברסלב הורה לתלמידו המובהק - רבי נתן מברסלב,
לחדש חידושים ולהעלות אותם על הכתב. ואכן, כבר בשנת תקס"ה
התחיל רבי נתן לכתוב את חידושיו עד ימיו האחרונים.

במשך ארבעים שנה חידושים אלה נדפסו לאחר מכן בשם ליקוטי
הלכות
. לימוד ההלכות בשולחן ערוך לפי הסדר, ועל כל נושא ועניין כתב
את החידוש והמאמר, את עומק פניות ההלכה על פי תורה מתורותיו
של רבו, או על פי השיחות וסיפורי המעשיות.


ליקוטי הלכות המבואר - אורח חיים חלק א' - על שולחן ערוך
השכמת הבוקר הלכה א - תפילין הלכה ד, עם ביאורים בלשון השווה לכל
נפש.

ליקוטי הלכות המבואר - אורח חיים חלק א - בנוי ומיוסד על תוכן
המאמרים ועל ספר ליקוטי מוהר"ן ומפרשיו ושאר ספריו של רבי נחמן
מברסלב, ועל ספר ליקוטי הלכות שחיבר רבי נתן מברסלב.

ליקוטי הלכות המבואר - אורח חיים חלק א' - עם הרחבת הפסוקים מהמדרשים,
הגמרות ומאמרי הזוהר, כותרות סיכום בין קטע לקטע, כדי לבאר את הקשר בין חלקי
המאמר, מדור הערות בתחתית העמוד, תוספת ציטוטים מספריו של רבי נחמן.

מומלץ מאוד, מחכים, מרחיב ומלא תובנות! כריכה קשה.

You may also like

נצפו לאחרונה